1.
Võ TL, Vương MN, Lê T. TỔNG QUAN VỀ NHIỄM NẤM TALARAMOYCES MARNEFFEI Ở BỆNH NHÂN NHIỄM HIV/AIDS. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6590