1.
Nguyễn VS, Nguyễn VK, Trần PN, Trần QL. NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY Ở BỆNH NHÂN HẬU COVID-19. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6594