1.
Lý KV, Lê TH, Phan TCL, Đỗ TTT, Lê TTN. TÁC NHÂN VI SINH PHÁT HIỆN TRÊN MẪU ĐÀM BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG NHẬP VIỆN. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6597