1.
Quế AT, Quế AT, Nguyễn TH. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VI KHUẨN Ở NGƯỜI BỆNH VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI KHOA CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6599