1.
Nguyễn TXH, Lê TKD, Đỗ TS, Trần TA, Hoàng TD. NGUYÊN NHÂN SUY HÔ HẤP Ở TRẺ SƠ SINH TẠI TRUNG TÂM NHI KHOA - BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6601