1.
Đặng TB, Thân MH, Nguyễn HT, Trần NN, Bùi VS, Nguyễn KT, Đoàn QH. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THAM GIA CÔNG TÁC PHÒNG/CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP (COVID-19). VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6602