1.
Lại TD, Nguyễn TTM. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG LOÃNG XƯƠNG Ở PHỤ NỮ SAU MÃN KINH ĐẾN KHÁM TẠI KHOA KHÁM BỆNH THEO YÊU CẦU BỆNH VIỆN BẠCH MAI. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6603