1.
Hoàng Đình Âu, Mã MH. ĐÁNH GIÁ VÁCH NGĂN XOANG BƯỚM VÀ Ý NGHĨA LÂM SÀNG TRÊN CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY Ở BỆNH NHÂN TRƯỚC PHẪU THUẬT NỘI SOI XOANG. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6604