1.
Phạm XP, Nguyễn VH. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VI SINH CỦA VIÊM MÀNG BỤNG Ở BỆNH NHÂN LỌC MÀNG BỤNG LIÊN TỤC NGOẠI TRÚ (CAPD) TẠI BỆNH VIỆN E. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6605