1.
Hoàng VS, Trần CD. TỈ LỆ BIẾN CHỨNG VÀ TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM KHUẨN. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6606