1.
Lưu TVT, Nguyễn TMT, Vũ TC, Trịnh XN, Trần BB, Nguyễn XA. TỶ LỆ SA SÚT TRÍ TUỆ THEO THANG ĐIỂM MINI – COG Ở NGƯỜI BỆNH TẠI KHOA NỘI A, BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN NĂM 2023. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6608