1.
Đỗ T Đạt, Đặng HH, Nguyễn T Đức. NHIỄM LIÊN CẦU KHUẨN B Ở THAI PHỤ ỐI VỠ NON TUỔI THAI TỪ 22-34 TUẦN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6610