1.
Cao TN, Bùi Đăng K. ĐẶC ĐIỂM VIÊM THÂN SỐNG ĐĨA ĐỆM NHIỄM TRÙNG TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7111