1.
Nguyễn QT, Nguyễn HH, Đặng TH. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, PHIM CẮT LỚP VI TÍNH CỦA BỆNH NHÂN GÃY XƯƠNG HÀM DƯỚI TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC 2018-2023. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7112