1.
Võ VV, Tống TH, Đỗ TQ, Hoàng TH, Vũ QV. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TỔN KHUYẾT PHỨC TẠP VÙNG ĐẦU MẶT DO NGUYÊN NHÂN BỎNG SỬ DỤNG VẠT ĐÙI TRƯỚC NGOÀI. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7116