1.
Nguyễn Đình L, Đỗ AT, Nguyễn XH. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT GIAI ĐOẠN DI CĂN KHÁNG CẮT TINH HOÀN BẰNG ABIRATERONE ACETATE VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7118