1.
Nguyễn VA, Lê HLH. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA PHÂN LẬP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7120