1.
Trần VL, Nguyễn TTH, Nguyễn TA, Vũ TTH. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐAU MẠN TÍNH Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI CÓ THOÁI HÓA KHỚP GỐI NGUYÊN PHÁT. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7123