1.
Vũ NH, Nguyễn TT, Nguyễn DT, Nguyễn QT, Vũ TH, Mạc Đăng T. THỰC TRẠNG TIÊM VẮC-XIN PHÒNG UNG THƯ CỔ TỬ CUNG CỦA NỮ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2022. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7131