1.
Đỗ TH, Nguyễn QQ, Lê TH, Hà TPD, Nguyễn THN, Lê THG, Lại TTH, Tô LP, Vũ ML, Đoàn VN, Nguyễn THG. NHU CẦU CHĂM SÓC GIẢM NHẸ Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI MẮC BỆNH SUY TIM TẠI KHOA NỘI TIM MẠCH BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 NĂM 2023. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7134