1.
Nguyễn TC, Trần TL. KIẾN THỨC VỀ DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH GÚT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG, NĂM 2020. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7136