1.
Trần TH, Nguyễn TT, Chử MT. KHẢO SÁT THỂ BỆNH Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7141