1.
Nguyễn TMH, Bùi TB, Tạ VT. NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG SARS-COV-2 BẰNG PHƯƠNG PHÁP REALTIME-PCR SỬ DỤNG CHẤT NHUỘM SYBR GREEN. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7142