1.
Nguyễn MH, Lâm VN, Lê DHH, Nguyễn HT, Nguyễn HNT. TẦN SUẤT BIẾN THỂ ĐA HÌNH PNPLA3 I148M Ở NGƯỜI VIỆT NAM – NGHIÊN CỨU PILOT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7149