1.
Nguyễn TTH, Vũ TT, Nguyễn TT. ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI HỆ Y HỌC DỰ PHÒNG VÀ Y TẾ CÔNG CỘNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI, NĂM HỌC 2022-2023. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7150