1.
Trịnh ND, Bùi TQ. MỐI LIÊN QUAN GIỮA HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP VÀ THANG ĐIỂM HEART Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI ĐAU NGỰC. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7151