1.
Lý TM, Trương CT, Đặng TH. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỬ VONG CỦA TSS TẠI CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2020 - 2023. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7152