1.
Nguyễn THH, Đỗ TQ, Nguyễn TTH, Nguyễn TH, Trần TTT, Trần TN, Phạm TT, Bùi KL. CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MẮC UNG THƯ ĐIỀU TRỊ Ở MỘT SỐ BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7153