1.
Nguyễn TTH, Vũ HT, Nguyễn CH. ĐÁP ỨNG CỦA HÓA TRỊ TIỀN PHẪU PHÁC ĐỒ 4AC-4P TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN III TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU BẮC GIANG. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7155