1.
Lê T Đạt, Nguyễn Đình T, Lâm HGP, Trần TT. GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN CỦA XÉT NGHIỆM TẾ BÀO HỌC DỊCH MÀNG PHỔI VÀ SINH THIẾT MÀNG PHỔI MÙ Ở BỆNH NHÂN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI ÁC TÍNH. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7157