1.
Nguyễn VT, Tống XT. GIÁ TRỊ CỦA SINH THIẾT TỨC THÌ VÙNG RÌA TRONG PHẪU THUẬT UNG THƯ HẠ HỌNG. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7162