1.
Chu TT, Võ QT, NGuyễn VP, Nguyễn THT. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VÀ THÁI ĐỘ PHÒNG NGỪA VỀ BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B CỦA SINH VIÊN Y ĐA KHOA: NGHIÊN CỨU CẮT NGANG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7164