1.
Dương TTT, Bùi TB, Tạ VT. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐA HÌNH GEN GÂY NGUY CƠ TĂNG HUYẾT ÁP BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI TRÌNH TỰ GEN SANGER. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7166