1.
Đỗ TH, Nguyễn QQ, Nguyễn HD, Nguyễn NQ, Nguyễn TH, Nguyễn TH, Đỗ TT, Lê TH, Mai TMA, Hoàng TL, Nguyễn TL, Nguyễn HL. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ SUY TIM Ở NGƯỜI BỆNH CAO TUỔI MẮC BỆNH SUY TIM TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 NĂM 2023. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7170