1.
Trần Đức L, Lê TTH, Nguyễn VD, Đoàn TH, Nguyễn VT. ĐẶC ĐIỂM GIẢM CHÚ Ý Ở NGƯỜI BỆNH VỊ THÀNH NIÊN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN - BỆNH VIỆN BẠCH MAI. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7172