1.
Phạm TTH, Phạm TTH, Phạm VM. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KẾT HỢP GƯƠNG TRỊ LIỆU TRONG ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ĐAU CỤC BỘ PHỨC HỢP Ở BỆNH NHÂN LIỆT NỬA NGƯỜI DO NHỒI MÁU NÃO. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7173