1.
Lê TT, Phạm LA, McNeill J. CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN. VMJ. 2023;531(2). doi:10.51298/vmj.v531i2.7175