1.
Dương TH, Trương VC. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO LOÉT DẠ DÀY – TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8332