1.
Phạm VD, Kim VV, Hoàng A. ĐẶC ĐIỂM DI CĂN HẠCH TRONG UNG THƯ ĐẠI TRÀNG PHẢI ĐƯỢC PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8333