1.
Đỗ T Đạt, Vũ TKN, Nguyễn TTH. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ÁP XE VÚ Ở NHỮNG PHỤ NỮ CHO CON BÚ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8335