1.
Vũ TH, Nguyễn TT, Trịnh LH, Nguyễn TL, Lương TLA, Hồ TKT. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH NGUY CƠ UNG THƯ VÚ BẰNG PHẦN MỀM CANRISK. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8336