1.
Đặng TG, Khúc CH, Phan NH, Lại TTH. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN UNG THƯ BUỒNG TRỨNG GIAI ĐOẠN IIIC – IV BẰNG PHÁC ĐỒ PHỐI HỢP PHẪU THUẬT, HÓA CHẤT TIỀN PHẪU, HÓA CHẤT HẬU PHẪU TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8337