1.
Nguyễn HB, Nguyễn CT, Lê HB, Trần XT. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ CONG DƯƠNG VẬT BẨM SINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÂU XOAY TRỤC VẬT HANG. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8338