1.
Phạm GA, Nguyễn TP, Nguyễn TA, Trịnh TTB, Trần TN, Đỗ TT. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI LIỆU PHÁP CARBOHYDRAT TRƯỚC PHẪU THUẬT TẠI KHOA UNG BƯỚU BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8339