1.
Trần VH, Nguyễn VC, Trần Đức Q. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG Ổ LOÉT DẠ DÀY – HÀNH TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8342