1.
Đinh PH, Nguyễn TKL. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT BÁN PHẦN SỤN CHÊM KHỚP GỐI. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8343