1.
Nguyễn TH. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RÒ ĐỘNG MẠCH MÀNG CỨNG XOANG HANG GIÁN TIẾP BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8345