1.
Trần CV, Trương VH, Nguyễn HS. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH LANG BEN Ở TRẺ NHŨ NHI BẰNG BÔI KEM CLOTRIMAZOL 1%. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8348