1.
Nguyễn VD, Nguyễn CB. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỎI NIỆU QUẢN 1/3 TRÊN BẰNG NỘI SOI NGƯỢC DÒNG TÁN SỎI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8349