1.
Vũ TH, Trần HT, Nguyễn AT, Đặng TD, Nguyễn T, Lê TL, Nguyễn T Đạt. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN VIÊM TỤY CẤP NẶNG ĐƯỢC DẪN LƯU Ổ TỤ DỊCH Ổ BỤNG QUA DA DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN BẠCH MAI. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8350